HAFABRA DIRECTIE B

Opleiding directie HaFaBra B

Doel van de opleiding: het ontwikkelen van een heldere slagtechniek gekoppeld aan muzikale beleving; de rechterhand de linkerhand onafhankelijk van elkaar leren gebruiken; repetitietechniek; geschiedenis van de blaasmuziek; verdieping van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis solfège; de basis van de harmonieleer; het kunnen aanpassen van een partituur aan de voorhanden zijnde bezetting. Doelgroep Mensen die een ensemble leiden en een betere dirigent willen worden door zich te verdiepen in de manier waarop - door houding en gebaren - de partituur beter tot klinken wordt gebracht. Duur van de opleiding Eén jaar; het cursusjaar loopt van september tot juli. Aan de opleiding kan begonnen worden wanneer het diploma HaFaBra A is behaald, of - na een test - het niveau van diploma HaFaBra A orkestdirectie A is gebleken. Lessen Om de twee weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een orkestpractiicum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling orkestpracticum: 10.00 – 16.00 elke student dirigeert - met verschillende opdrachten - een ad hoc ensemble Lichte muziek In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan. Tentamens en examens In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. Studenten, die niet verder gaan met directie HaFaBra C, krijgen een diploma, wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. De commissie wordt gevormd door de docenten. Een student is niet verplicht examens te doen. Studiemateriaal Muzikale Stijlgeschiedenis - Wouter Steffelaar - ed. Nieuwezijds Samuel Adler: The study of orchestration partituren van de te dirigeren stukken De basiskennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen, die tijdens de lessen worden behandeld. Elke maand ontvangt de student: twee lessen analyse, twee lessen algemene muziekleer, drie lessen solfège, één les muziekgeschiedenis. Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding directie HaFaBra B kost € 3300,45 incl € 572,80 btw voor het cursusjaar 2023 – 2024, en kan voldaan worden in vier termijnen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE