ORKESTDIRECTIE

3 verschillende opleidingen orkestdirectie

Orkestdirectie A

Er zijn 3 verschillende opleidingen orkestdirectie. Deze worden hieronder verder uiteengezet.. In het algemeen geldt:

Onderwijs zoals het hoort

Praktijkgerichte vakken. In januari tentamens in alle vakken, in juli examens. Geen scripties, presentaties of portfolio.

Iedereen mag aan de opleiding beginnen

Er is geen toelatingsexamen. Er is ook geen leeftijdsgrens. De jongste student is momenteel 19 jaar en de oudste 71. Studenten die al een vakopleiding hebben gevolgd, kunnen vrijstelling krijgen voor de examens van de theorethische vakken. De opleidingen hebben hbo-niveau en zijn vergelijkbaar met de vroegere staatsexamens.

De docenten zijn zeer ervaren

Gerhart Drijvers geeft les in dirigeertechniek, instrumentatie en orkestscholing. Ton van der Valk geeft de theoretische vakken, geschiedenis van de blaasmuziek en heeft de leiding van Bourdon Hogeschool voor Muziek.

Je wilt de slagfiguren leren en

de basis van de muziektheorie.

Duur: 1 jaar Voor mensen die een ensemble leiden of willen gaan leiden, zoals een jeugdorkest of samenspeelgroep.

Je wilt een volwaardige

dirigent worden.

Duur: 2 jaar Voor mensen die een hbo-opleiding directie willen afronden.

Je wilt meer leren dan enkel

de basiselementen.

Duur: 1 jaar Voor mensen die een ensemble leiden en een betere dirigent willen worden.
LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER

Orkestdirectie C

Orkestdirectie B

Bourdon Hogeschool voor Muziek Postbus 4146 4900 CC Oosterhout 06-41934481
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE