ORKESTDIRECTIE B

Opleiding orkestdirectie B

Doel van de opleiding: het ontwikkelen van een heldere slagtechniek gekoppeld aan muzikale beleving; de linkerhand en de rechterhand onafhankelijk van elkaar leren gebruiken; repetitietechniek; historische ontwikkeling van het symfonieorkest; verdieping van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis solfège; de basis van de harmonieleer; het kunnen aanpassen van een partituur aan de voorhanden zijnde bezetting. Doelgroep Mensen die een ensemble leiden en een betere dirigent willen worden door zich te verdiepen in de manier waarop - door houding en gebaren - de partituur beter tot klinken wordt gebracht. Duur van de opleiding Eén jaar; het cursusjaar loopt van september tot juli. Aan de opleiding kan begonnen worden wanneer het diploma orkestdirectie A is behaald, of - na een test - het niveau van diploma orkestdirectie A is gebleken. Lessen Om de twee weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een orkestpractiicum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling orkestpracticum: 10.00 – 16.00 elke student dirigeert - met verschillende opdrachten - een ad hoc ensemble Lichte muziek In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan. Tentamens en examens In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. Studenten, die niet verder gaan met orkestdirectie C, krijgen een diploma, wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. De commissie wordt gevormd door de docenten. Een student is niet verplicht examens te doen. Lesmateriaal Muzikale Stijlgeschiedenis - Wouter Steffelaar - ed. Nieuwezijds Samuel Adler: The study of orchestration partituren van de te dirigeren stukken. De basiskennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen, die tijdens de lessen worden behandeld. Elke maand ontvangt de student: twee lessen analyse, twee lessen algemene muziekleer, drie lessen solfège, één les muziekgeschiedenis. Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding orkestdirectie B kost € 3300,45 incl € 572,80 btw voor het cursusjaar 2023 – 2024 en kan voldaan worden in vier termijnen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Inschrijfformulier
Eisen orkestdirectie B
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE