ORKESTDIRECTIE C

Opleiding orkestdirectie C

inhoud van de opleiding: Volledige vakopleiding, waarin alle vaardigheden en kennis worden geleerd, die noodzakelijk zijn om orkesten van verschillende niveaus goed te kunnen dirigeren. Doelgroep Dirigenten die een hbo-opleiding orkestdirectie willen afronden. Duur van de opleiding De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit C1 en C2. Aan de opleiding C1 kan begonnen worden wanneer het diploma orkestdirectie B is behaald, of - na een test - voldoende geschiktheid is gebleken. Voor studenten, die al een vakopleiding hebben gevolgd, kan vrijstelling gegeven worden voor sommige muziektheoretische vakken. Voor C2 worden alleen studenten toegelaten die C1 met goed gevolg hebben afgerond. Lessen Studenten C1 hebben om de twee weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een hele dag orkestpracticum. Studenten C2 hebben om de drie weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een orkestpracticum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling orkestpracticum: 10.00 – 16.00 elke student dirigeert - met verschillende opdrachten - een ad hoc ensemble Lichte muziek In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan. Tentamens en examens Voor de studenten C1 zijn er in januari en juli tentamens voor directie en koorscholing. Het vak algemene muziekleer wordt afgesloten. Voor de studenten C2 zijn in het eerste semester de examens voor analyse, contrapunt en harmonieleer; in het tweede semester voor muziekgeschiedenis, solfège, orkestscholing en instrumentatie. Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die via dropbox worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding orkestdirectie C1 of C2 kost € 3300,45 incl € 572,80 btw voor het cursusjaar 2023 – 2024, en kan voldaan worden in vier termijnen. Voor de examens C2 is examengeld verschuldigd van € 450,- excl btw. Een student is niet verplicht examens te doen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Exameneisen orkestdirectie C
Inschrijfformulier
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE