KOORDIRECTIE A

Opleiding koordirectie A

Doel van de opleiding: het leren van de basisvaardigheden van het dirigeren: de slagfiguren, voorbereidende beweging, de afslag, dynamiek en fermates; basiskennis van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis en solfège. Doelgroep Mensen die nog geen of weinig ervaring hebben met het leiden van een koor. Duur van de opleiding Eén jaar; het cursusjaar loopt van september tot juli. Lessen Om de drie weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een hele dag koorpracticum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling koorpracticum: 10.00 – 16.00 de studenten vormen met oud-studenten en kennissen het koor; elke student dirigeert het koor een paar keer per dag vanuit van elkaar verschillende opdrachten. Tentamens en examens In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. Studenten, die niet verder gaan met koordirectie B, krijgen een diploma, wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. De commissie wordt gevormd door de docenten. Een student is niet verplicht examens te doen. Studiemateriaal De kennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen. Elke maand ontvangt de student voor elk vak een of meerdere lessen. Van der Horst: maat en ritme deel 1, uitgave Broekmans & Van Poppel Chor Aktuell I ed. Bosse Chor Aktuell I Arbeitshilfe ed. Bosse Chor Aktuell II ed. Bosse Handboek van de Koormuziek red. Hans Noyens - uitg. Kok Muzikale Stijlgeschiedenis - Wouter Steffelaar - ed. Nieuwezijds Koordirectie: Repetitietechniek - H. Noyens & F. Oldenhuis - Muziekuitg. Intrada Atlas van de Zangkunst - Ank Reinders - ed. Bosch & Keuning - Baarn Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die via dropbox worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding directie A kost € 2346,- incl € 407.,00 btw, voor het cursusjaar 2023 – 2024 en kan voldaan worden in twee termijnen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Inschrijfformulier
Eisen koordirectie A
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE