KOORDIRECTIE B

Opleiding koordirectie B

Doel van de opleiding: het ontwikkelen van een heldere slagtechniek gekoppeld aan muzikale beleving; de rechterhand de linkerhand onafhankelijk van elkaar leren gebruiken; het ontwikkelen van repetitie-technische vaardigheden; het vergroten van kennis over historische uitvoerings-praktijken in de diverse perioden van de muziekgeschiedenis; verdieping van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis en solfège; de basis van de harmonieleer en het contrapunt. Doelgroep Mensen die een koor leiden en een betere dirigent willen worden door zich te verdiepen in de manier waarop - door houding en gebaren - de partituur beter tot klinken wordt gebracht. Duur van de opleiding Eén jaar; het cursusjaar loopt van september tot juli. Aan de opleiding kan begonnen worden wanneer het diploma directie A is behaald, of - na een test – het niveau van diploma koordirectie A is gebleken. Lessen Om de twee weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een hele dag koorpracticum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directi 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling koorpracticum: 10.00 – 16.00 de studenten vormen met oud-studenten en kennissen het koor; elke student dirigeert het koor een paar keer per dag vanuit van elkaar verschillende opdrachten. Lichte muziek In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan. Voor de studenten koordirectie is het vak facultatief. Kerkmuziek Voor studenten, die niet deelnemen aan de lessen lichte muziek, bestaat de mogelijkheid lessen te volgen over de stijlen en achtergronden van de kerkmuziek. Tentamens en examens In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. Studenten, die niet verder gaan met koordirectie C, krijgen een getuigschrift, wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. De commissie wordt gevormd door de docenten. Een student is niet verplicht examens te doen. Studiemateriaal Van der Horst: maat en ritme deel 1, uitgave Broekmans & Van Poppel Chor Aktuell I ed. Bosse Chor Aktuell I Arbeitshilfe ed. Bosse Chor Aktuell II ed. Bosse Handboek van de Koormuziek red. Hans Noyens - uitg. Kok Muzikale Stijlgeschiedenis - Wouter Steffelaar - ed. Nieuwezijds Koordirectie: Repetitietechniek - H. Noyens & F. Oldenhuis - Muziekuitg. Intrada Atlas van de Zangkunst - Ank Reinders - ed. Bosch & Keuning – Baarn De kennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen. Elke maand ontvangt de student voor elk vak een of meerdere lessen. Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die via dropbox worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding directie koordirectie B kost € 3300,45 incl € 572,80 btw voor het cursusjaar 2023 – 2024, en kan voldaan worden in vier termijnen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Inschrijfformulier
Eisen koordirectie B
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE